dinsdag 1 november 2016

KOPPENBERGCROSS

Hoe kan u ons contacteren?

Contacteer voor alle praktische informatie Simon Lamon via info@koppenbergcross.be of 0474/45.68.74.
Voor officiële vragen kan u terecht bij jan.lamon@koppenbergcross.be.

Adres
vzw Sint-Pietersvrienden
T.a.v. Jan Lamon
Burgschelde 25 bus 2
B – 9700 Oudenaarde